Kadra

   Nauczyciel wg pedagogiki Montessori nie uczy, ale podąża za dzieckiem. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie samodzielnych wysiłków wychowanka. Ważnym zadaniem jest wnikliwa i systematyczna obserwacja podopiecznych i ich działań. Nauczyciel powinien dostrzec, kiedy dziecko potrzebuje wsparcia i pomocy, jak również rozbudzać u niego atmosferę pracy, motywować do samodzielnego i indywidualnego działania. Nauczyciel wprowadza reguły funkcjonowania grupy. Wspólnie z dziećmi ustala zasady pracy. Później pilnuje by były one przestrzegane. Ważne jest jego zachowanie, to jak się wyraża. Dzieci będą go naśladować. Gdy wychowawca mówi cicho i dzieciom łatwiej się wyciszyć. Nauczyciel ma indywidualny kontakt z każdym dzieckiem. Prowadzi obserwacje każdego dziecka, aby wiedzieć czemu poświęcić więcej uwagi, dążąc do harmonijnego rozwoju dziecka.

Ważnym elementem w pracy nauczyciela Montessori jest cisza, która przejawia się spokojem, dbałością o porządek, uważnością w działaniu, umiejętnością słuchania i taką organizacją pracy, która umożliwia dzieciom przeżycie polaryzacji uwagi – długotrwałej koncentracji nad zadaniem.

Właściciel:

Cezary Markowiak

Dyrektor dydaktyczny:

Anna Wicenciak – Nauczyciel wychowania przedszkolnego w specjalności edukacja elementarna z logopedią, nauczyciel Montessori

Nauczyciel wychowania przedszkolnego: 

Klaudia Zakrzewska – Nauczyciel wychowania przedszkolnego w specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną, nauczyciel Montessori

Nauczyciel wychowania przedszkolnego:

Dominika Wądołowska – Nauczyciel wychowania przedszkolnego w specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną, nauczyciel Montessori

Pomoc Nauczyciela:

Oliwia Szkałuba – Nauczyciel Montessori

Pomoc Nauczyciela:

Agata Baczyńska-Krzebietke – Nauczyciel Montessori