Program

Program

W naszym Przedszkolu realizowany jest  zatwierdzony przez MEN program wychowania przedszkolnego „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…”, o którym Kapituła II edycji Konkursu MEN na najlepsze programy wychowania przedszkolnego podała: „Jest przykładem kreatywnej aktualizacji pedagogicznego podejścia montessoriańskiego do edukacji przedszkolnej z jednoczesnym wdrażaniem go w nowych realiach społecznych, organizacyjnych i programowych. Uznanie wzbudziła integralna koncepcja wielostronnego wychowania i wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.”

 

Zajęcia programowe:

  • praca z dziećmi metodą Montessori – “Odkryjmy Montessori raz jeszcze…”,

Zajęcia ponadprogramowe:

  • grupowe zajęcia logopedyczne,
  • indywidualna terapia logopetyczna,
  • zajęcia sportowe “PRZEDSZKOLIADA”,
  • rytmika,
  • zumba kids.