Podstawowe informacje

 

Podstawowe informacje

Przedszkole jest czynne 12 miesięcy w roku, od poniedziałku do piątku w dni robocze,
w godz. 8:00- 17:00 w oparciu o kalendarz roku przedszkolnego przekazany każdemu rodzicowi przy podpisaniu umowy.