Plan dnia

Plan dnia

7.00 – 8.30 – Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Aktywność własna dzieci. Wspieranie rozwoju dziecka przez zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi.

8.30 – 9.00 – Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.

9.00 – 12.00 – Praca własna z materiałem Montessori. Zabawy integrujące grupę. Działania plastyczno – konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę.

12.00 – 12.30 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu. Pierwsze danie obiadowe – wdrażanie do zdrowego odżywiania się, utrwalanie kulturalnego zachowania się przy stole oraz sprzątania po spożytym posiłku.

12.30 – 13.00 – Zajęcia dodatkowe wynikające z realizacji podstawy programowej.

13.00 – 14.00 – Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, spacery.

14.00 – 14.30 – Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu. Drugie danie obiadowe – wdrażanie do zdrowego odżywiania się, utrwalanie kulturalnego zachowania się przy stole oraz sprzątania po spożytym posiłku.

14.30 – 15.00 – Zabawy swobodne w sali. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe.

15.00 – 15.30 – Czynności higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.

15.30 – 17.00Aktywność własna dzieci zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami – zabawy w kącikach zainteresowań oraz zabawy przy stoliku. Porządkowanie sali. Zabawy na szkolnym placu zabaw.